Eğitmenler

Bugüne kadar çalıştığımız yöreler:  Artvin, Erzincan, Bayburt, Kırşehir, Diyarbakır, Aydın, Erzincan, Trabzon, Adıyaman, Kırklareli ve Bartın dır. Çalıştığımız yörelerin hikayelerini,  türkü, şiir ve manilerini de derlemeye çalıştık.

Bu paylaşımları arttırmak için yeni yöreleri çalışmaya ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Yıllara Göre Çalıştığımız Yöreler ve Eğitmenlerimiz

2008

ARTVİN

Eğitmen:Kemal ÖZBIYIK

2009

ARTVİN

Eğitmen: Kemal ÖZBIYIK

BAYBURT

Eğitmen:  Hasan KABABULUT

2010 

ARTVİN

Eğitmen: Kemal ÖZBIYIK

KIRŞEHİR

Eğitmen:  Hasan KABABULUT

AYDIN  ,DİYARBAKIR

Eğitmen: Mehmet KOCA

2011 

KARADENİZ  , ANKARA-SEĞMEN, DİYARBAKIR

Eğitmen: Mehmet KOCA

ARTVİN

Eğitmen: Kemal ÖZBIYIK

ERZİNCAN

Eğitmen: ALİ EKBER ÇELİK

2012 

TRABZON , ADIYAMAN,BARTIN,DİYARBAKIR,ANKARA-SEĞMEN

Eğitmen: Mehmet KOCA

KIRKLARELİ

Eğitmen:  İlker    AKTAŞ